Aloe jsou poměrně běžně pěstované sukulenty. Doposud bylo u těchto rostlin popsáno více než tisíc jmen, ovšem v současnosti je uznáváno asi 640 taxonů. Z tohoto množství je pouze asi 50 druhů běžně pěstováno milovníky sukulentních rostlin. Tento WEB se pokouší náhodné zbloudilce seznámit s nejběžnějšími druhy, které lze spatřit ve středo- a západoevropských sbírkách. Rosliny lze vyhledávat buď podle pojmenování (alfabeticky řazeno) nebo podle země výskytu. Stránky jsou především určeny jako zdroj informací nadšencům a pěstitelům, kteří se zabývají sukulentní flórou. Přeji příjemné čtení a čerpání informací. Afričan
Zdarma si můžete uložit knihu o aloích včetně dodatků jako soubor *.pdf ALOE
Zájemci o semenáče sukulentních rostlin mohou navštívit E-shop

© 2010-2018. Poslední aktualizace 20/01/2018. Kopírování textů a fotografií z tohoto WEBu není možné bez předchozího souhlasu autora!