Aloe pembana L.E. Newton (1998)

POPIS: Člen sekce Lomatophyllum. Rostliny odnožují u báze a tvoří shluky těl. Mají kmínek, vzácně až 2 m vysoký a 8 cm široký. Listů je v růžici asi 20 a mohou být i 110x9,6 cm velké. Pokožka je jasně zelená. Okrajové zuby jsou drobné, asi 1,5 mm vysoké a s rozestupem 6-10 mm. Květenství se větví do 2-5 ramen, je 60 cm vysoké. Hrozny jcou válcovité. asi 5-18x7-8 cm, husté
ROZŠÍŘENÍ: Tanzanie (Misali Island, Pemba) Aloe pembana roste na extrémně malé ploše a odhaduje se, že v přírodě zbývá asi jen poslední stovka jedinců.
MOŽNÉ ZÁMĚNY: V nekvetoucím stavu je velmi podobná Aloe aldabrensis nebo i Aloe alexandrei, které ale rostou jinde (jižněji). Aloe pembana také oproti svým příbuzným odnožuje.
PĚSTOVÁNÍ: V kultuře extremně vzácná a náročná na teplotu, prostor i vlhkost, pěstování je částečně podobné, jako u jejich příbuzných lomatofyl, vyžaduje horko a vlhko, minimální teplota v zimě je +20 až +22 C. V létě je nutné výrazné stínění a teploty do 35 C.

Aloe pembana Aloe pembana Aloe pembana
Aloe pembana
Tanzánie, ostrov Pemba
Aloe pembana
Tanzánie, ostrov Pemba
Aloe pembana
Tanzánie, ostrov Pemba