Aloe grata Reynolds (1960)

POPIS: Tvoří kratinký kmínek, často kmínek chybí, zpravidla u báze odnožuje, kdy tvoří početné skupiny růžic. Listy v růžici jsou v počtu 16-20, jsou jen 20-25x7-8 cm velké, čistě olivově zelené s načervenalým lemem, někdy u báze s nemnoha světlými tečkami, zejména na spodní straně listů. Okrajové zuby jsou 2-3 mm vysoké, rozestup mají 5-8 mm, zaschlá š´táva listů je žlutá. Květní stvol je 2-3x větvený, asi 70-90 cm vysoký. Hlávkovitý hrozen má rozměry 8-10x8 cm, je hustý a je tvořen šarlatovými květy.
ROZŠÍŘENÍ: Angola. Známá je jen z typové lokality jižně od Chinguaru v Chimbango hill, nadmořská výška 1800 m.
MOŽNÉ ZÁMĚNY: Možná záměna se vzhledem podobnou ale jinde rostoucí A. mzimbana, ovšem tato roste jen v Malawi.
PĚSTOVÁNÍ: U nás téměř neznámý taxon. Není pěstovaný ani v soukromých kolekcích ani v botanických zahradách. Vzhledem ke špatné dostupnosti lokality patrně tomu tak nadlouho zůstane. Při pěstování vyžaduje ryze minerální až kamenitý substrát. I v kultuře zůstává drobnou rostlinou, ovšem vzhledem j odlišným slunečním podmínkám má užší listy a tvoří kmínek častěji než v domovině.

Aloe grata Aloe grata Aloe grata
Aloe grata
Lobito, Angola
Aloe grata
Lobito, Angola
Aloe grata
Lobito, Angola
Aloe grata Aloe grata Aloe grata
Aloe grata
Lobito, Angola
Aloe grata
Lobito, Angola
Aloe grata
odrostlé semenáče v kultuře