Aloe buchlohii Rauh (1966)

POPIS: Kmínek netvoří, zpravidla tvoří shluky několika těl mebo je i solitérní. Listů v růžici je 10-20, jsou asi 40-50x3 cm velké, zelené, velmi často s červeným nádechem. Listy jsou jen vzácně, řídce skvrnité zejména u báze, okrajové zuby jsou asi 3 mm a mají rozestup 8-10 mm, zpravidla mívají hnědou špičku. Květenství je až 60 cm dlouhé, většinou jednoduché, v kultuře se i větví do 3 ramen. Květy jsou mdle žluté nebo nevýrazně růžové a přecházejí do žlutých špiček. Délka květů je 25 mm a průměr 7 mm.
ROZŠÍŘENÍ: Madagaskar (Toliara)
MOŽNÉ ZÁMĚNY: Okruh rostlin Aloe buchlohii, A. schomeri, A. werneri a částečně i A. versicolor je velmi komplikovaný a rostliny se navzájem liší více-méně jen délkou polouťatého květenství.
PĚSTOVÁNÍ: Aloe buchlohii je nenáročná, byť ne moc běžná aloe. V kultuře dorůstá menších rozměrů než udává popis. Zároveň je (oproti popisu) mnohem častější výskyt narůžovělých květů než čistě žlutých. Vyskytuje se celá škála zajímavých hybridů, které z tohoto druhu vycházejí.


Aloe buchlohii
Aloe buchlohii
in cultivation